Affiliate Disclaimer

Horlogehemel Affiliate Disclaimer.

Het gebruik van de website en de informatie verkregen via de website van Horlogehemel geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Horlogehemel staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de websites waarnaar wij verwijzen, voor welk doel of gebruik dan ook. Horlogehemel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door gebruik of het niet beschikbaar zijn van sites in welke vorm dan ook.

Wij zetten zetten ons in om te waarborgen dat de informatie op de site Horlogehemel.nl volledig en juist is. Echter kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze site verkregen wordt.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van onze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

Horlogehemel is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites waarnaar verwezen wordt en wij geven geen garantie noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.